BASISTEST VERTERING

Het doel van de Basistest Vertering is te beoordelen of darmklachten worden veroorzaakt door een ontstekingsreactie, verteringsproblemen, gluten, een afwijking van de darmflora of overgroei met gisten, schimmels (of parasieten ). Ook de slijmvliesimmuniteit wordt meegenomen. Ook kan deze test gebruikt worden om het huidige voedingspatroon bij te sturen en te onderzoeken qua verwerking en opname. deze test is zinvol bij bijvoorbeeld PDS, prikkelbaar darm syndroom, winderigheid, opgeblazen buik, opboeren, buikpijn, obstipatie, diarree, auto immuunziekten, ontstekingen, stemmings-problemen.

Helemaal onderaan deze pagina staat nog een samenvatting van de mogelijke testen. Kom je er niet uit met de keuze voor de juiste test voor jou, boek dan een kort telefonisch consult

Het Basispakket

Het basis pakket darmflora bevat de volgende analyses:basistest vertering | bifidobacterium

 • Verteringsparameters: zuurtegraad, vet-, vezel- en zetmeelvertering
 • Darmflora: E.coli, Enterobacteriaceae (incl determinatie) , Lactobacillus spp. en Enterococcus spp (incl. virulentie factoren), Bifidobacterium spp.
 • Gisten en schimmels
 • Immunoglobuline A (sIgA)
 • Gluten test:  anti-gliadine

Optie uitgebreid: Chronisch darmklachten pakket:

De meest uitgebreide test bij darmklachten is het chronisch darmklachten pakket: deze bevat bovengenoemde analyses: zuurtegraad, vertering, darmflora, schimmels & gisten, sigA slijmvlies immuniteit, en anti gliadine(gluten) + de parasieten D Fragilis en B hominis + calprotectine (ontsteking) + leaky gut / doorlaatbaarheid darmwand (zonuline) + het enterotype (darmtype) + darmwand beschermende darmflora: Akkermansia en Prausnitzii +  alvleesklier verteringsfunctie (pancraes-elastase) + beta defensine (afweer in de dikke darm).

Overige parameters die aan te vragen zijn:

Wil je andere analyses toevoegen, stuur dan een email: vrijwel alles is mogelijk:

 • minder vaak voorkomende ziekteverwekkers,
 • uitgebreidere ontstekingsmarkers,
 • andere parasieten
 • andere bacteriële darm ontsteking veroorzakers
 • uitgebreidere preventieve screening voor darmkanker
 • zelfs genetisch onderzoek.
basistest bifidobacterium Bestel basistest vertering Deze test kan bij de opties worden uitgebreid met extra parameters zoals ontsteking (calprotectine), parasieten, of het chronisch darmklachten pakket.

Uitleg van de basistest analyses:

 • Zuurtegraad. Afwijkingen van de zuurtegraad, te hoog of te laag, duidt op een verstoring van de darmflora: er si dan sprake van veel gasvorming en gisting / rotting.
 • Onverteerd voedsel, slijm en brijachtige ontlasting duidt op darmaandoeningen.
 • Zetmeelgehalte. Wanneer je zetmeelrijke producten zoals brood niet verdraagt, wordt er een hoog zetmeelgehalte van de ontlasting waargenomen. Dit kan een toename van gisten zoals candida soorten veroorzaken.
 • Vet. De bepaling van het vetgehalte is een belangrijke analyse. Een hoge uitscheiding van vetten hangt samen met een aantal ziektebeelden: aandoeningen van de lever, galblaas of alvleesklier. Het vetgehalte kan toenemen bij coeliakie, ontstekingen en gebruik van maagzuurremmers.
 • SigA is de slijmvlies immuniteit: SigA vormt de belangrijkste verdediging van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal. Het beschermt tegen invasie van bacteriën, virussen, parasieten, en kan allergieën voorkomen. Een normale waarde is 1000, een te hoge waarde wordt gevonden als er acute of chronische infecties zijn. Een te lage waarde geeft irritatie gevoeligheid of ontstekings gevoeligheid van de slijmvliezen van het gehele lichaam. Een verlaagd sIgA treedt vaker op bij een glutenallergie. Een tekort kan ook aangeboren zijn of ontstaan door stress en intensieve sport beoefening
 • anti gliadine geeft aan of er in de darm, anti stoffen tegen gluten worden gevormd. is dat het geval, dan is een gluten vrij dieet aan te raden.
 • De darmflora-analyse vindt plaats op basis van specifieke kweekmethoden waarbij de aantallen van de voornaamste, aerobe bacteriegroepen worden bepaald, deze spelen zij een belangrijke rol in het handhaven van een gezond milieu van de darm en de immuniteit. Een daling van de bacterie-aantallen kan klachten veroorzaken en een afname van de weerstand.
 • Door middel van een kweek worden de aantallen van schimmels en gisten zoals Candida albicans bepaald. Bij een toename van Candida soorten kan een opgezette buik, brijachtige ontlasting en winderigheid ontstaan. Heeft u de darmklachten en zijn deze ontstaan door een antibioticumkuur? Bent u gevoelig voor gisten? Heeft u Candida-infecties gehad? Dan is deze test zeer zinvol. is er veel gasvorming in de buik dan is het ook verstandig om parasieten uit te sluiten: als extra optie kunnen dan de parasieten B. Hominis en D. Fragilis worden aangevinkt.

Extra opties: Test ontsteking in de darm, Calprotectine

Een toename van calprotectine in de ontlasting duidt op een chronische darmontsteking. De test kan positief zijn bij de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en darmkanker. Men ziet ook een verhoging bij darmbeschadiging door gebruik van NSAID pijnstillers zoals diclofenac. De test is dus ook mét de bepaling calprotectine aan te vragen.

Testpakket

U ontvangt thuis testmaterialen, een verzendenveloppe en gebruiksinstructies. Het ontlastingsmonster wordt in een special opvangbuisje geplaatst en aan het begin van de week naar het laboratorium verzonden.

Antibiotica en probiotica gebruik:

Wanneer u anti biotica heeft gebruikt, laat dan na enkele weken controleren of de darmflora zich heeft hersteld. Wanneer u probiotica (suppletie) gebruikt, stop minimaal een week voor het insturen van het ontlastingsmonster met toediening van alle probiotica / wanneer u langdurig probiotica gebruikt, stop dan liever minimaal 3 weken voor afname van de ontlastingtest.

Indicaties / klachten

De veel voorkomende klachten bij een afwijkende darmflora zijn / indicaties om een ontlastiongtest te overwegen:

 • opgezette buik of winderigheid na het eten
 • (zeurende) pijn in de bovenbuik
 • klachten bij vettig voedsel
 • vettige ontlasting (licht van kleur)
 • familieleden met galklachten
 • maagklachten
 • gebruik van maagzuurremmers
 • eet u veel zetmeel
 • klachten door het eten van brood, rijst en pasta
 • opgezette buik
 • klachten nemen af na probiotica gebruik
 • klachten zijn ontstaan na een antibioticumkuur
 • Candida klachten

————————————————————————

Onderzoeken die kunnen worden ingezet:

1: Basistest vertering (ontlastingtest) : meet: zuurtegraad, vertering van zetmeel en vetten, darmflora: goede en slechte bacteriën, schimmels gisten + slijmvliesimmuniteit (darm – lichaams slijmvliezen koppeling) + gluten / + de keuze calprotectine om ontsteking in de darm te meten. Er is ook de uitgebreide versie Chronisch darmklachten pakket welke naast bovengenoemde analyses óók meet:  de doorlaatbaarheid van de darmwand, afweersysteem darm, ontstekingen, alvleesklierfunctie, darmwand beschermende darmflora, de 2 meest voorkomende parasieten. De basistest laat zien of je de voeding die je eet, wel kunt verteren en wat voor darm milieu dat oplevert. Bij alle buikklachten zoals gasvorming, opboeren, opgeblazen buik, winderigheid, buikpijn, misselijkheid, vol gevoel, obstipatie of diarree. Maar ook bij andere slijmvlies gerelateerde klachten, zoals huidproblemen,  ontstekingen en auto immuunziekten.

2: Parasieten test (PCR ontlastingtest) op de 2 meest voor komende : B. Hominis en D. Fragilis  / test op de 6 meest voorkomende : B Hominis, D fragilis , Giardia lamblia, Entamoeba histolitica, Cryptosporidium spp, Cyclospora cayetanensis. Meest voorkomende klachten bij de 2 meest voorkomende parasieten zijn: cyclisch brijige ontlasting (dus af en toe dun), vermoeidheid, gasvorming. Echter: er zijn ook mensen die juist met hevige obstipatie kampen. De andere bovengenoemde parasieten geven in de regel nog hevigere klachten: zoals zeer veelvuldig diarree, buikpijn, bloed en of slijm bij de ontlasting.

3. IgG 1,2,3,4 Voedselintolerantieonderzoek uit bloed op de 31 meest veroorzakende voeding. Klachten kunnen zijn: astma, eczeem, diarree of andere buikklachten, KNO- klachten zoals chronische verkoudheid, vermoeidheid, koorts, spier- en gewrichtsklachten, migraine/hoofdpijn, allergische reacties zoals netelroos. Het totaal IgE allergie kan ook mee worden bepaald  om uit te sluiten dat er een allergie speelt. Is deze waarde te hoog dan kan verder onderzoek worden gedaan op voeding allergenen / inhalatie allergenen (zoals huisstofmijt, hond, kat etc)

4. Histamine test (uit ontlasting)  (veelvoorkomende klachten: hoofdpijn, slapeloosheid, jeuk, onrust, hartkloppingen, duizelig, gasvorming, buikkrampen, loopneus, misselijkheid, allergische reacties zoals netelroos)

5. SIBO test (methaan & waterstof ademtest) Small Intestinal Bacterial Overgrowth; een bacterie-overgroei in de dunne darm. Klachten kunnen zijn: vrij snel na het eten een opgezette pijnlijke buik, vaak gevoelig en hard rond de navel.

6. Lactose intolerantie gen test uit bloed:  Lactose (Lactosemalabsorptie) is een suiker dat in melk en in melkproducten voorkomt en wordt daarom ook wel melksuiker genoemd. Om lactose te kunnen verteren hebben we het enzym lactase nodig. Lactase wordt in de dunne darmwand aangemaakt. Als er geen of niet voldoende lactase wordt aangemaakt, kan lactose in onze voeding niet goed verteerd worden. Lactose komt dan onverteerd in de dikke darm terecht. De bacteriën in de dikke darm, de darmflora, gaan lactose ‘vergisten’. Hierdoor kunnen buikklachten ontstaan (zoals buikpijn, diarree, gasvorming). We spreken dan van lactose-intolerantie. Je kunt dan wél lactose vrije melk(producten) gebruiken. (Nb: Mensen met een IgG intolerantie voor zuivel (test 3): kunnen niet tegen de eiwitten uit zuivel, bv.melk: zij kunnen géén lactose vrije melk gebruiken, daar dit nog wel de melkeiwitten bevat. ) 

7. Fructose intolerantie gen test uit bloed: Fructose-intolerantie gaat meestal gepaard met buikpijn, gasvorming, krampen, winderigheid, diarree of brijige ontlasting na het eten van een fructoserijk voedingsmiddel. Maar ook hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, depressies, sterke hypoglykemie, slaapproblemen etc. kunnen het gevolg zijn van het niet kunnen verteren/opnemen van (teveel) fructose. En niet te vergeten de kwelgeest ‘jicht’ die door te veel fructose of een fructose intolerantie kan opspelen.

8. Meest voorkomende tekorten uitsluiten: Spelen er klachten of zit je niet lekker in je vel dan is het altijd verstandig om veel voorkomende tekorten uit te sluiten. Meestal is dit allang bij de huisarts gedaan. Echter soms zijn enkele waarden nooit gecontroleerd of is er niet eerder goed gekeken naar de uitslag binnen het referentiekader. Vitamine D, vitamine B12, Hb, ijzer en ferritine (ijzervoorraad). Ook kan het nuttig zijn om te kijken naar de schildklierfunctie (TSH,VT4, T3), vetstofwisseling (cholesterol, bloedvetten etc), vetzuur balans (omega 3-6) enz.