Bijnieren Stress Burnout

Stress, tja, wie kent het niet? We moeten vaak nogal wat ballen in de lucht houden van onszelf: privé, werk, familie, vrienden… We willen sporten, creatief uiten, leren, uitgaan, verlummeltijd hebben, met gezonde voeding bezig zijn (wat meestal inhoudt dat je toch net even wat meer tijd in de keuken doorbrengt.) en ga zo maar door..

 

Positieve stress

Laten we eens wat dieper inzoomen op stress. Stress op zich, daar is niets mis mee: positieve stress zou je dat kunnen noemen. Een ander woord voor positieve stress is eustress. Je kunt van eustress spreken als jouw stress niveau hoog genoeg is om je te motiveren om in actie te komen om te doen wat je wilt doen. Of om te doen wat je moet doen? Ha daar zit m al de kneep, maar daarover strakjes meer.

 

Negatieve stress

Heeft dan natuurlijk ook een mooie naam, namelijk disstress. Er is sprake van disstress als je stress niveau of veel te hoog, of veel te laag is: in beide gevallen ga je uiteindelijk negatief reageren op stressfactoren. Negatief reageren is niet alleen geïrriteerd worden, opvlammen, dan wel uitblussen en depressief worden. Ook in je lichaam treden er allemaal veranderingen op: met name door veranderingen in je hormoonhuishouding.

 

Doen wat je moet doen?

Het kwam net al even ter sprake: stress (lees ook: energie) om te doen wat je wilt doen / om te doen wat je moet doen of? Om te doen wat je vindt dat je moet doen… En daar betreden we een heel nieuw gebied, namelijk dat van jouw normen, waarden, overtuigingen, life style, levenskeuzes, zelf-verwachtingen.

 

Overcompensatie

Zo kun je overcompenseren met je inzet door een gebrek aan zelfvertrouwen of om respect af te dwingen. Of worden door hard en veel werken andere verantwoordelijkheden (zoals mantelzorg, huwelijksproblemen)  op een afstand gehouden.

 

Kick

Mensen ervaren soms geen andere mogelijkheid dan stressig door het leven te gaan: ik moet dit doen, want niemand anders doet het (zo goed als ik..) of raken verslaafd aan de kick van een steeds opgeschroefder leven: adrenaline junkies.

 

Bijnier uitputting

Op een gegeven moment is de regulerende energie van je lichaam uitgeput: de bijnieren die normaal voor een adequaat antwoord  zorgen door stress-coping-hormonen te maken, leggen het bijltje erbij neer. Zo kun je van overactief naar moe, lusteloos en initiatiefloos schieten. Vooral de bovenpool, het hoofd valt uit: concentratie en stemmingsklachten en moe, moe moe.

Stress en tekorten

Bij langdurige stress zal het lichaam meer voedingstoffen verbruiken. Zo kunnen er gemakkelijk tekorten ontstaan aan de B vitaminen en aan magnesium. Tekort aan magnesium komt dan ook erg veel voor tegenwoordig. Magnesium is nodig voor ontspanning en dus ook om te spieren te ontspannen, weer uit te laten strekken,. Hoe merk je een tekort? : vermoeidheid, krampen of samentrekken van spieren, spasmen in het ooglid of de dij, trillerig, pijnlijke menstruaties, hoofdpijn, hoge bloeddruk, angst, prikkelbaarheid, slaapproblemen en stemmingsproblemen. Ook een stinkende transpiratie is vaak een teken van stress & magnesium tekort. Magnesium-lactaat is een zeer goed opneembare vorm die geen darmproblemen veroorzaakt.

Magnesium Lactaat Shop: Magnesium – Lactaat  goed opneemabre vorm van magnesium bij stress 

Geef het beestje en naam

In de loop der tijden zijn voor – een langdurige overmaat aan stress – verschillende benamingen  geweest: overspannen, overwerkt, burn out… vaak gaan deze fysieke uitputtingsaandoeningen samen met een uitputting van de bijnieren. Dat zijn vaak de mensen die niet opknappen van een rust periode, maar blijven sukkelen met hun energie, stemming en levenslust.

 

Meten van de stress index

Gelukkig kun je met speekseltesten de stress-index testen. Zo kun je een cortisol-dagprofiel laten maken waarin je kunt zien, of je de dag met voldoende van het (actie- antwoord) hormoon cortisol begint, of dat de koek al op is, voor je je bed uit bent.

Of je ziet dat er wel voldoende is om de dag te starten, maar dat het na een uur helemaal op is: zo iemand stort halverwege de ochtend al weer helemaal in. Vele variaties die nuttige info geven over een mogelijke aanpak / ondersteuning.

 

Wat doet cortisol in je lichaam?

Cortisol wordt geproduceerd door de bijnierschors. Cortisol werkt ontstekingsremmend. Het houdt de bloedglucosespiegel, de bloeddruk en de spierkracht op peil en helpt de zout- en vochtbalans in evenwicht te houden. Wanneer het lichaam onderhevig is aan stress, is de cortisolproductie verhoogd. Veranderingen in de gangbare cortisolspiegels geven hiermee de reactie van het lichaam op stress aan. Als er sprake is van chronische lichamelijke en/of geestelijke stress, dan kan de bijnier uitgeput raken, waardoor deze niet meer in staat is om de verhoogde cortisolspiegels te handhaven.

Symptomen die aanleiding geven tot het inzetten van deze test zijn dus vooral vermoeidheid, uitputting en eventueel ook klachten als hypoglycemie, bloeddrukproblemen, spierslapte, lage lichaamstemperatuur en een verstoorde vochtbalans.

 

 

TEST CORSTISOL DAGPROFIEL

Bij deze test wordt het hormoon cortisol op bepaalde tijden op een dag gemeten in het speeksel. Omdat de cortisolwaarden na het ontwaken hun maximum bereiken, moet op dat moment de eerste monsterafname plaatsvinden. Om het dagelijks verloop, ofwel het dagprofiel, van de cortisolspiegel weer te geven, worden ook monsters geanalyseerd die 4, 6, 9 en 12 uur na het opstaan zijn genomen.

Ook kun je kiezen voor de eenvoudiger cortisol dagprofiel test: deze meet op 3 momenten: 08.00 + 12.00 + 20.00. Totaal ontvang je dus 3 meetwaarden.

Het afnemen van een speekseltest is eenvoudig. Wel is het heel belangrijk om afnemen op precies de juiste tijden. Monsters waarbij de tijden afwijken, worden niet in behandeling genomen door het laboratorium. In dat geval kun je tegen vergoeding van de verzendkosten, een nieuwe test laten toesturen.

De uitslag van de test wordt per mail toegezonden. Inclusief uitleg en adviezen.

 

 stress test cortisol dagprofiel Stress test Cortisol dagprofiel speekseltest info in de shop

TEST ADRENALE STRESSINDEX DAGPROFIEL: DHEA & CORTISOL

Bij deze test worden de hormonen cortisol en DHEA gemeten in het speeksel. Wanneer het lichaam onderhevig is aan stress, is de cortisolproductie verhoogd. Omdat voor DHEA gedeeltelijk dezelfde basisbestanddelen worden gebruikt, is de DHEA-productie dan verlaagd.

stress test adrenale stressindex Shop: Adrenale stressindex test DHEA + Cortisol dagprofiel

 

Het hormoon DHEA heeft invloed op de gemoedstoestand, het immuunsysteem, de bloedsomloop, de bloedsuikerspiegel, het botmetabolisme, het seksuele functioneren en de fysieke kracht. Het beschermt het zenuwstelsel en verbetert de cognitieve functies en het geheugen. Veranderingen in de gangbare cortisolspiegels geven de reactie op stress aan. Veranderingen in de DHEA-spiegels geven de mate van adaptatie aan stress aan.

Symptomen die aanleiding geven tot het inzetten van deze test zijn: uitputting, lage immuniteit, sterke stemmingswisselingen, huidproblemen, osteoporose, versnelde verouderingsprocessen: cognitieve achteruitgang, afname van het reactievermogen, geheugenproblemen. Chronische stress kan tot bovengenoemde symptomen hebben geleid. De bijnier kan dan uitgeput zijn geraakt waardoor niet alleen de DHEA-, maar ook de cortisolspiegels zijn verlaagd.

Om het dagelijks verloop, ofwel het dag profiel, van de cortisol en DHEA spiegel weer te geven, worden monsters geanalyseerd van het moment van opstaan en 4, 6, 9 en 12 uur na het opstaan.