Positief water

Masaru Emoto is een Japanse onderzoeker die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het effect van woorden op water. Hij kwam tot de conclusie dat water drager van informatie is. Aangezien wij voor 70% uit water bestaan, kun je dus je gezondheid positief beïnvloeden door positieve woorden mee te geven aan je drinkwater.


Afwasbare sticker voor waterkan of drinkfles met Love & Healing-boodschap naar de onderzoeken van Masaru Emoto


De meest revolutionaire ontdekking deed Emoto door water bloot te stellen aan trillingen in de vorm van eerst muziek, later spraak en gedachten. De foto’s die hieruit voortkomen, laten een totale verandering van het waterkristal zien afhankelijk van de gedachte dan wel afbeelding of muziek waaraan het water blootgesteld is.
Zo is op foto’s en in diverse youtube filmpjes te zien dat water waartegen de woorden Liefde en Dankbaarheid werd uitgesproken een prachtig waterkristal oplevert.
Ook werd aangetoond dat de gezondheid dan wel stemming van de onderzoeker in dit experiment van invloed was op de uitkomst van de kristallen.
Een revolutionaire ontdekking dus: dat alles met alles verbonden is en dat zowel woorden als gedachtekracht een energie blijkt te zijn die invloed uitoefent op alles!