Retourneren


De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen ontbinden. Bodyandminddetox mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product, dan kan het product in de originele verpakking retour gezonden worden. Een artikel kan alleen worden geretourneerd in overleg met Bodyandminddetox. Bodyandminddetox behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag van geretourneerde producten, zonder nadrukkelijk overleg, niet terug te storten. U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
• Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt;
• Het artikel is gebruikt, niet meer compleet of niet meer schoon;
• Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking;
• De verzegeling van het artikel is verbroken;
• Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard;
• Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
• Het artikel kan snel bederven of verouderen;
• Het artikel is een e-book

Bij het terugsturen van een kuur gelden deze regels ook. Voor de (e-)kuurbeschrijving wordt een bedrag van € 10 in mindering gebracht bij het terug te storten bedrag.

Bij retourzendingen vergoedt Bodyandminddetox alleen het aankoopbedrag van het betreffende product aan de consument. De eventuele verzendkosten van het product bij aankoop en de kosten om het product te retourneren worden niet vergoed; Mocht de originele bestelling franco zijn, maar door retourneren van producten onder het franco bedrag uitkomen, dan worden de verzendkosten zoals gebruikelijk voor de betreffende bestelling, in aftrek van het retourbedrag gebracht; Het te retourneren product moet onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt bij Bodyandminddetox, zijn aangekomen.

Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen vergoed nadat het geretourneerde product in goede staat is ontvangen. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de consument.
Bodyandminddetox gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U kunt een formulier voor retourzenden downloaden OF aanvragen bij: info@bodyandminddetox.nl 

Formulier Voor Retourzenden 2023
PDF – 192,5 KB 106 downloads